Adresa - sídlo firmy - fakturačná adresa:
EURO-DISKONT Slovakia s.r.o.
Staničná 1522/20
SK-90851 Holíč
Slovensko
IČO: 45 232 903
IČ DPH: 20 22 91 42 78
Obchodný register okresného súdu Trnava odd. SRO zložka č. 34667/T
Tel: +421 915 955 599
Web: www.eurodiskont.sk
E-mail: info @ eurodiskont . sk
Kontaktujte nás:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

Kontaktný formuláre pre dodávateľov:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

Kontaktný formuláre pre dodávateľov (priame dodávky):

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa